EN AKTIV LIVSSTIL OCH FÖRBÄTTRAD LIVSKVALITET FÖR MILJONTALS MÄNNISKOR PÅVERKADE AV KRONISKA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

ETT ANTIINFLAMMATORISKT LÄKEMEDEL MED BANBRYTANDE POTENTIAL

Vi har utvecklat SOL-116 som är en biologisk läkemedelskandidat för behandling av sjukdomar som reumatoid artrit (RA). Vårt mål är att lindra smärtsamma symptom och öka livskvalitén för de miljontals patienter som lider av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Möjligheten att behandla andra kroniska inflammatoriska tillstånd som till exempel Crohns sjukdom och ulcerös kolit utforskas också.

Lipums läkemedelskandidat SOL-116 är en terapeutisk antikropp som förväntas erbjuda en unik verkningsmekanism för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

HISTORIEN BAKOM LIPUM

Lipum grundades efter en upptäckt av forskare vid Umeå Universitet. Historien bakom innovationen sträcker sig 45 år tillbaka då Olle Hernell, professor i pediatrik och hans forskargrupp, studerade spädbarn och hur de nyttjar bröstmjölkens fett vid amning och där fokus låg på ett fettspjälkande enzymprotein som nu är känt som gallsalt-stimulerat lipas (BSSL).

Redeye Autoimmune & Inflammatory Disease Event

Se Einar Ponténs presentation under Redeye Autoimmune & Inflammatory Disease Event inför 15 professionella investorer och 869 besökare online.
(Presentationen är på engelska)

Till presentationen »

PRESSMEDDELANDEN

Lipum AB (publ) stärker sin ledning inför fas II genom att utse Ola Sandborgh till ny vd och han tar därmed över rodret efter Einar...
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas som utvecklar ett nytt unikt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska...
Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli till september för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning...