Lipum (publ) har inlett samarbete med forskare vid Karolinska Institutet (KI) och Avdelningen för reumatologi vid Institutionen för medicin.

Lipums läkemedelskandidat SOL-116 har utvecklats för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar och för närvarande pågår en klinisk fas 1 säkerhetsstudie. Parallellt med detta pågår även prekliniska studier för ytterligare kartläggning av målmolekylen BSSL (bile salt-stimulated lipase) och SOL-116.

Forskningssamarbetet mellan Lipum och KI har syftet att grundligt utforska BSSLs roll i immunsystemet, framförallt dess roll vid reumatoid artrit, samt att klarlägga verkningsmekanismen för anti-BSSL antikroppen och läkemedelskandidaten SOL-116.

Vi är mycket entusiastiska över möjligheten att samarbeta med en så framstående forskningsinstitution. Samarbetsavtalet är på två år och jag är övertygad om att vi kommer att få värdefull kunskap för vår exploatering av möjligheterna med SOL-116”, säger VD Einar Pontén.

Avdelningen för reumatologi vid Karolinska Institutet forskar om etiologi, molekylära mekanismer, behandlingar och utfall av många av de allvarligaste kroniska reumatiska inflammatoriska sjukdomarna. Forskningen är translationell och spänner från molekylärbiologisk till klinisk forskning.

"Projektet är mycket viktigt eftersom det finns ett uttalat behov av nya läkemedel som med alternativa verkningssätt kan användas för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar", säger projektledaren docent Bence Réthi.