Valberedningen för Lipum AB (publ) föreslår till årsstämman i Umeå den 10 maj 2023 nyval av Carl-Johan Spak som styrelseledamot.

Carl-Johan Spak är senior rådgivare hos Flerie Invest AB. Carl-Johan var anställd i ledande befattningar på Recipharm mellan 2009 och april 2021. Dessförinnan har han varit chef för Medas nordiska organisation och VD för Recip AB. Han är för närvarande engagerad som styrelseledamot i flera life science-bolag, både i Sverige och internationellt. Carl-Johan har grundutbildning som tandläkare och en doktorsexamen i kariologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Carl-Johan Spak har andra styrelseuppdrag i Provell Pharmaceuticals LLC, Atrogi AB, EpiEndo ehf, KAHR Medical Ltd., Pharmacolog i Uppsala AB, Symcel Sverige AB och Buzzard Pharmaceuticals AB