Lipum AB: Lipum får godkännande att starta en klinisk fas 1-prövning med läkemedelskandidaten SOL-116

Pressmeddelande: Umeå, 27 september, 2022. Lipum AB (publ) meddelar idag att ansökan om klinisk prövning för läkemedelskandidaten SOL-116 har godkänts av Regulatorisk myndighet i Nederländerna.Studien som inkluderar friska frivilliga och patienter med reumatoid artrit kommer att genomföras vid QPS anläggning i Groningen, Nederländerna. Studien genomförs som en doseskaleringsstudie genom att inleda med en mycket låg [...]

2022-10-05T11:55:06+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 22 september 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 oktober 2022.Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet [...]

2022-10-05T11:55:06+02:00

Lipum har beslutat om en riktad nyemission om cirka 39 MSEK till en teckningskurs om 14,99 SEK per aktie

Pressmeddelande: Umeå, 22 september 2022. Styrelsen för Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av 2 601 732 aktier till en teckningskurs om 14,99 SEK per aktie till Flerie Invest AB samt vissa andra befintliga och nya investerare med ett uttalat långsiktigt intresse i Bolaget (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade [...]

2022-10-05T11:55:06+02:00

Lipum kommer att delta i branschmöten

Nyhet: Umeå, 9 augusti 2022.  Lipum (publ), som är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på kroniska inflammatoriska sjukdomar, kommer att deltaga vid följande event.LSX Nordic, Köpenhamn, Danmark, 6-7 september               Biostock Investerarevent, digitalt, 14 september Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 september Bio-Europe, Leipzig, Tyskland, 24-26 oktober Redeye Life Science Day, Stockholm, 24 november Biostock Life [...]

2022-10-05T11:55:06+02:00

Lipum AB: Lipum kommer att delta i branschmöten

  Nyhet: Umeå, 9 augusti 2022.  Lipum (publ), som är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på kroniska inflammatoriska sjukdomar, kommer att deltaga vid följande event.   LSX Nordic (https://www.lsxleaders.com/lsx-nordic-congress), Köpenhamn, Danmark, 6-7 september Biostock Investerarevent, (https://www.biostock.se/2022/02/biostock-investor-meeting-14-september/) digitalt, 14 september Nordic Life Science Days, (https://www.nlsdays.com/) Malmö, 28-29 september Bio-Europe, (https://informaconnect.com/bioeurope/?utm_source=iito.de&utm_medium=referral&utm_campaign=EBEU2020ViitoB&utm_term=GeneralBanners&utm_content=EBEU2020ViitoB&tracker_id=EBEU2020ViitoB) Leipzig, Tyskland, 24-26 oktober Redeye Life Science Day (https://www.redeye.se/company/lipum?searchResult=028bb6d5-cc54-3998-aae5-945113c4cb2b&query=lipum&fromPage=FULL), Stockholm, 24 november [...]

2022-10-05T10:51:54+02:00

Lipum AB – delårsrapport för perioden januari – juni 2022

Pressmeddelande: Umeå, 27 juli, 2022. Lipum AB publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).Finansiell sammanfattning januari till juni 2022Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -15 167 KSEK (-17 458)Likvida medel per 30 juni: 18 783 KSEK (68 730)Väsentliga händelser [...]

2022-10-05T11:48:05+02:00

Lipum AB: Lipums VD kommenterar delårsrapport

Nyhet: Umeå, 26 juli 2022. Lipums (publ) VD Einar Pontén kommenterar delårsrapporten för perioden januari-juni 2022 i en livesänd webcast den 27 juli.Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk (https://www.finwire.tv/webcast/lipum/q2-2022/).För ytterligare information kontakta:Einar Pontén, CEOE-post: einar.ponten@lipum.seMobil: +46 70 578 34 95Web:       www.lipum.seOm LipumLipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av [...]

2022-10-05T11:48:05+02:00

Lipum AB: Lipum har rekryterat Helena Bergström som medicinsk chef

Nyhet: Umeå, 8 Juli, 2022. Lipum (publ) förbereder starten av sin första kliniska fas 1-studie och teamet förstärks nu med Dr. Helena Bergström som har rekryterats som medicinsk chef (CMO).Dr. Helena Bergström är legitimerad läkare och specialist i klinisk farmakologi & allmänmedicin med många års klinisk erfarenhet efter läkarexamen vid Uppsala universitet 1996.  Helena har [...]

2022-10-05T11:48:05+02:00

Lipum AB: Lipum har framgångsrikt slutfört toxikologi- och säkerhetsprogrammet för SOL-116

Pressmeddelande: Umeå, 17 juni 2022. Lipum AB (publ) rapporterar att toxikologi- och säkerhetsprogrammet för läkemedelskandidaten (SOL-116), utfört i enlighet med GLP, har slutförts. Antikroppen SOL-116 tolererades väl i höga doser och resultaten stödjer inlämnandet av en ansökan om klinisk prövning.Toxikologi- och säkerhetsstudier av Lipums läkemedelskandidat (SOL-116) har genomförts i samarbete med Charles River Laboratories, vilket [...]

2022-10-05T11:48:05+02:00

Lipum AB: Lipums VD ökar sitt aktieinnehav

Pressmeddelande: Umeå, 7 juni 2022. Lipum AB (publ) meddelar att VD Einar Pontén har ökat sitt innehav av aktier i bolaget.Den 3 juni har VD Einar Pontén ökat sitt aktieinnehav med 10 000 aktier i Lipum. Köpkursen var 15,00 kr och han äger därefter totalt 103 504 aktier och 35 000 teckningsoptioner i Bolaget.För ytterligare information kontakta:Einar [...]

2022-10-05T11:48:05+02:00
Till toppen