Lipum rapporterar fortsatta framsteg där flerdosdelen av den kliniska fas 1 studien är slutförd

Lipum AB (publ) meddelar att flerdosdelen av den kliniska fas 1 studien är slutförd. Åtta friska försökspersoner har fått fyra doser av SOL-116 eller placebo var 28:e dag med en uppföljningsperiod om 90 dagar efter sista dos. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling av inflammatoriska sjukdomar genom att [...]

2024-06-18T08:30:00+02:00

Lipum AB – kommuniké från årsstämma

Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 hölls den 28 maj 2024 i Stockholm. Fastställande av resultaträkning och balansräkningÅrsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.Dispositioner beträffande bolagets resultatÅrsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras [...]

2024-06-04T20:36:30+02:00

Lipums VD kommenterar kvartalsrapport

Lipums (publ) VD Ola Sandborgh kommenterar kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2024 i en livesänd webcast den 28 maj. Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk. KontakterOla Sandborgh, VDola.sandborgh@lipum.se+46 72 218 80 21Web: www.lipum.se Om ossLipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum receives loan commitment of SEK 20 million

Lipum AB (publ) has signed an agreement with Flerie Invest AB including a loan commitment of SEK 20 million. The agreement which has been signed on market terms, enters into force on 1 June 2024, has a term of 12 months and runs without collateral. "We are in a very intense phase with the completion [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum erhåller lånelöfte om 20 MSEK

Lipum AB (publ) har tecknat ett avtal med Flerie Invest AB innefattande ett lånelöfte om 20 miljoner kronor. Avtalet som tecknats till marknadsmässiga villkor träder i kraft 1 juni 2024, gäller under 12 månader och löper utan säkerheter. "Vi är inne i en mycket intensiv fas med slutförandet av den kliniska fas I-studien liksom att [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 13.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i den ordning som föreskrivs nedan.A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANI) DELTAGANDE [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum and NorthX Biologics enter into new strategic manufacturing alliance

Lipum AB (Publ), a clinical stage biopharmaceutical company specialized in discovery and development of a novel treatment for chronic inflammatory diseases today announces that it has entered into a manufacturing alliance with NorthX Biologics AB, a Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO). Under this agreement NorthX will manufacture Lipum´s lead asset, SOL-116, a humanized antibody, [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum och NorthX Biologics ingår strategiskt tillverkningssamarbete

Lipum AB (Publ), ett biofarmaceutiskt företag specialiserat på forskning och utveckling av en ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar, meddelar idag att bolaget har ingått ett tillverkningssamarbete med NorthX Biologics AB, en Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO). Avtalet innebär att NorthX kommer att tillverka Lipums läkemedelskandidat, den humaniserade antikroppen SOL-116, som skall användas i [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00

Lipum has been granted funding from Swelife

Lipum (publ) announce today that the project “Identifying proteomic biomarkers to predict the course of early RA” has been granted 2,8 MSEK from Swelife. The project is a collaboration between Lipum, Karolinska institutet, Stockholm and Linköping University. Rheumatoid arthritis (RA) is a debilitating chronic inflammatory disease that significantly impacts patients' quality of life and affect [...]

2024-06-04T20:36:31+02:00
Till toppen