Lipum AB: Lipum får godkännande att starta en klinisk fas 1-prövning med läkemedelskandidaten SOL-116

Pressmeddelande: Umeå, 27 september, 2022. Lipum AB (publ) meddelar idag att ansökan om klinisk prövning för läkemedelskandidaten SOL-116 har godkänts av Regulatorisk myndighet i Nederländerna.Studien som inkluderar friska frivilliga och patienter med reumatoid artrit kommer att genomföras vid QPS anläggning i Groningen, Nederländerna. Studien genomförs som en doseskaleringsstudie genom att inleda med en mycket låg [...]

2022-10-05T11:55:06+02:00

Lipum AB: Lipum gets approval to start Phase 1 clinical trial with drug candidate SOL-116

Press release: Umeå, 27 September, 2022. Lipum AB (publ) announces today that the CTA (clinical trial application) for the drug candidate SOL-116 has been approved by the regulatory authorities in The Netherlands.The study that includes healthy volunteers and patients with rheumatoid arthritis will be carried out at QPS BV facility in Groningen, Netherlands. The study [...]

2022-10-05T11:55:06+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 22 september 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 oktober 2022.Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet [...]

2022-10-05T11:55:06+02:00

Lipum to participate in upcoming industry meetings

News: Umeå, 9 August 2022.  Lipum (publ), a biopharmaceutical company focused on chronic inflammatory diseases, today announced its participation in the following upcoming conferences.LSX Nordic, Copenhagen, Denmark, 6-7 September              Biostock Investerarevent, digital, 14 September Nordic Life Science Days, Malmö, Sweden, 28-29 September Bio-Europe, Leipzig, Germany, 24-26 October Redeye Life Science Day, Stockholm, Sweden, 24 [...]

2022-10-05T11:55:06+02:00

Lipum AB: Lipum kommer att delta i branschmöten

  Nyhet: Umeå, 9 augusti 2022.  Lipum (publ), som är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på kroniska inflammatoriska sjukdomar, kommer att deltaga vid följande event.   LSX Nordic (https://www.lsxleaders.com/lsx-nordic-congress), Köpenhamn, Danmark, 6-7 september Biostock Investerarevent, (https://www.biostock.se/2022/02/biostock-investor-meeting-14-september/) digitalt, 14 september Nordic Life Science Days, (https://www.nlsdays.com/) Malmö, 28-29 september Bio-Europe, (https://informaconnect.com/bioeurope/?utm_source=iito.de&utm_medium=referral&utm_campaign=EBEU2020ViitoB&utm_term=GeneralBanners&utm_content=EBEU2020ViitoB&tracker_id=EBEU2020ViitoB) Leipzig, Tyskland, 24-26 oktober Redeye Life Science Day (https://www.redeye.se/company/lipum?searchResult=028bb6d5-cc54-3998-aae5-945113c4cb2b&query=lipum&fromPage=FULL), Stockholm, 24 november [...]

2022-10-05T10:51:54+02:00

Lipum AB: Lipum to participate in upcoming industry meetings

News: Umeå, 9 August 2022.  Lipum (publ), a biopharmaceutical company focused on chronic inflammatory diseases, today announced its participation in the following upcoming conferences.LSX Nordic (https://www.lsxleaders.com/lsx-nordic-congress), Copenhagen, Denmark, 6-7 September             Biostock Investerarevent, (https://www.biostock.se/2022/02/biostock-investor-meeting-14-september/) digital, 14 SeptemberNordic Life Science Days, (https://www.nlsdays.com/) Malmö, Sweden, 28-29 SeptemberBio-Europe, (https://informaconnect.com/bioeurope/?utm_source=iito.de&utm_medium=referral&utm_campaign=EBEU2020ViitoB&utm_term=GeneralBanners&utm_content=EBEU2020ViitoB&tracker_id=EBEU2020ViitoB) Leipzig, Germany, 24-26 OctoberRedeye Life Science Day (https://www.redeye.se/company/lipum?searchResult=028bb6d5-cc54-3998-aae5-945113c4cb2b&query=lipum&fromPage=FULL), Stockholm, Sweden, 24 NovemberBiostock Life Science Summit (https://www.biostock.se/en/2022/01/biostock-life-science-summit-2022/), [...]

2022-10-05T11:48:05+02:00

Lipum kommer att delta i branschmöten

Nyhet: Umeå, 9 augusti 2022.  Lipum (publ), som är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på kroniska inflammatoriska sjukdomar, kommer att deltaga vid följande event.LSX Nordic, Köpenhamn, Danmark, 6-7 september               Biostock Investerarevent, digitalt, 14 september Nordic Life Science Days, Malmö, 28-29 september Bio-Europe, Leipzig, Tyskland, 24-26 oktober Redeye Life Science Day, Stockholm, 24 november Biostock Life [...]

2022-10-05T11:55:06+02:00

Lipum AB: Lipums VD kommenterar delårsrapport

Nyhet: Umeå, 26 juli 2022. Lipums (publ) VD Einar Pontén kommenterar delårsrapporten för perioden januari-juni 2022 i en livesänd webcast den 27 juli.Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk (https://www.finwire.tv/webcast/lipum/q2-2022/).För ytterligare information kontakta:Einar Pontén, CEOE-post: einar.ponten@lipum.seMobil: +46 70 578 34 95Web:       www.lipum.seOm LipumLipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av [...]

2022-10-05T11:48:05+02:00

Lipum AB: Lipum has recruited Helena Bergström as Chief Medical Officer

News: Umeå, 8 July, 2022. Lipum (publ) is preparing for the start of its first in human phase 1 clinical trial and the team is now strengthened with Dr. Helena Bergström that has been recruited as chief medical officer (CMO).Dr. Helena Bergström is an experienced clinician that previously also has been involved in research of [...]

2022-10-05T11:48:05+02:00

Lipum AB: Lipum har rekryterat Helena Bergström som medicinsk chef

Nyhet: Umeå, 8 Juli, 2022. Lipum (publ) förbereder starten av sin första kliniska fas 1-studie och teamet förstärks nu med Dr. Helena Bergström som har rekryterats som medicinsk chef (CMO).Dr. Helena Bergström är legitimerad läkare och specialist i klinisk farmakologi & allmänmedicin med många års klinisk erfarenhet efter läkarexamen vid Uppsala universitet 1996.  Helena har [...]

2022-10-05T11:48:05+02:00
Till toppen