Biostock: RA-patienter i stort behov av nya behandlingsalternativ

Efter FDAs säkerhetsvarningar ser man ett skifte bort från JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit. Förändringarna på marknaden, och det kvarstående behovet av nya behandlingsalternativ, belyser möjligheterna för RA-läkemedel under utveckling med nya verkningsmekanismer.

På den nordiska bioteknikkartan finns flera bolag som fokuserar på just detta. Ett av dem är Umeåbaserade Lipum som befinner sig i sen preklinisk fas med den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116, en antikropp som blockerar Bile-Salt Stimulated Lipase som är en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret.

Läs hela artikeln här.

INVESTOR RELATIONS

Till toppen