Lipum AB – Year-end report 2022

Lipum AB (publ) has published the interim and the year-end report for 2022. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “In the fourth quarter, we started a first in man phase 1 clinical trial of our drug candidate SOL-116, achieving the major [...]

2023-03-24T08:00:00+01:00

Lipum AB – bokslutskommuniké 2022

Pressmeddelande: Umeå, 24 mars 2023. Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2022Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -38 085 KSEK (-52 256)Likvida medel per 31 december: 32 837 KSEK (47 [...]

2023-03-24T08:00:00+01:00

Lipum AB – Year-end report 2021

Press release: Umeå, 25 March 2022. Lipum AB (publ) has published the interim report for period October to December and the year-end report for 2021. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).CEO Einar Pontén comments: “The last quarter of the year was largely characterized by the [...]

2022-03-25T06:00:00+01:00

Lipum AB – bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelande: Umeå, 25 mars 2022. Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden oktober till december och bokslutskommuniké för 2021. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2021 Nettoomsättning: 0 KSEK (15) Resultat efter finansiella poster: -52 253 KSEK (-21 098) Likvida medel [...]

2022-03-25T06:00:00+01:00
Go to Top