ÄGARSTRUKTUR, 31 MARS 2022

STÖRSTA AKTIEÄGARE, 31 MARS 2022

INVESTOR RELATIONS