THE SHARE (in Swedish)

HANDELSINFORMATION

Lipum är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Lipum har gett ut aktier i ett aktieslag. Antalet registrerade aktier uppgår till 7 654 224 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 913 556 kr. Lipums LEI-kod är: 549300V7JL0004BHBD93

Aktien

Kortnamn: LIPUM
ISIN-kod: SE0015660899

Certified Adviser

G&W Fondkommission
Tel 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

INVESTOR RELATIONS