Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 13.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i den ordning som föreskrivs nedan.A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANI) DELTAGANDE [...]

2024-04-24T09:40:00+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 april 2024 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i den ordning som föreskrivs nedan.A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANI) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALENDen [...]

2024-03-21T10:14:35+01:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2023 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i den ordning som föreskrivs nedan.A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANI) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALENDen [...]

2024-03-21T10:14:38+01:00

Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lipums bolagsordning.A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANI) DELTAGANDE I [...]

2024-03-21T10:14:38+01:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 22 september 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 oktober 2022.Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet [...]

2024-03-21T10:14:39+01:00

Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 29 mars 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas till årsstämma den 26 april 2022 kl. 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.A.     RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN OCH FÖRANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den som dels är upptagen som aktieägare i utskrift eller annan [...]

2024-03-21T10:14:41+01:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 30 november 2021. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2021.Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen i Lipum AB (publ) beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhands­röstning, så kallad poströstning. Det kommer därmed inte [...]

2024-03-21T10:14:41+01:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå 27 maj, 2021. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 juni 2021.Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen i Lipum AB beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart [...]

2024-03-21T10:14:43+01:00

Kallelse till årsstämma i Lipum AB

Pressmeddelande: Umeå, 4 Mars 2021. Kallelse till Kallelse till årsstämma i Lipum AB.Aktieägarna i Lipum AB, org.nr 556813-5999, kallas härmed till årsstämma den 17 mars 2021.Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen i Lipum AB beslutat att årsstämman kommer [...]

2024-03-21T10:14:44+01:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB för ändring till publikt aktiebolag

Aktieägarna i Lipum AB, org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020.Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag till fondemission samt ändring av bolagsordningen. Syftet med fondemissionen är att höja bolagets aktiekapital till minst 500 000 kronor som erfordras för att kunna ändra bolaget till ett publikt aktiebolag. Som [...]

2024-03-21T10:14:44+01:00
Go to Top