Lipum AB – delårsrapport för januari-juni 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till juni 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -21 122 KSEK (-15 167)Likvida medel per 30 juni: 12 364 KSEK (18 783)Väsentliga händelser under [...]

2024-03-21T10:14:37+01:00

Lipum AB – interim report for the period January-June 2023

Lipum AB (publ) has published the interim report for period January to June for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “I am very pleased with this development. We will now accelerate the implementation of our Phase 1 clinical trial.”Financial summary [...]

2024-03-21T10:14:37+01:00

Lipum AB – interim report for the period January – June 2021

Press release: Umeå, 27 July, 2022. Lipum AB has published the interim report for period January to June 2022. Below is a short summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).CEO Einar Pontén comments: “Through long-term and systematic work, we are now almost ready to start clinical trials. We have [...]

2024-03-21T10:14:40+01:00

Lipum AB – delårsrapport för perioden januari – juni 2022

Pressmeddelande: Umeå, 27 juli, 2022. Lipum AB publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).Finansiell sammanfattning januari till juni 2022 Nettoomsättning: 0 KSEK (0) Resultat efter finansiella poster: -15 167 KSEK (-17 458) Likvida medel per 30 juni: 18 783 KSEK [...]

2024-03-21T10:14:40+01:00

Lipum AB – interim report for the period January – June 2021

Press release: Umeå, 27 August, 2021. Lipum AB has published the interim report for period January to June 2021. Below is a brief summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).CEO Einar Pontén comments: “Lipum has reached a stage when we are preparing for clinical trials. Important intermediate goals have [...]

2024-03-21T10:14:42+01:00

Lipum AB – delårsrapport för perioden januari – juni 2021

Pressmeddelande: Umeå, 27 augusti, 2021. Lipum AB publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2021. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).Finansiell sammanfattning första halvåret 2021 Nettoomsättning: 0 KSEK (13) Resultat efter finansiella poster: -17 458 KSEK (-12 361) Likvida medel per 30 juni: 68 729 KSEK (17 [...]

2024-03-21T10:14:42+01:00
Go to Top