PLOS ONE publishes results that highlights the role of BSSL in inflammatory joint disorders

Lipum AB (publ) today reported that the scientific publication titled “Effects of bile salt-stimulated lipase on blood cells and associations with disease activity in human inflammatory joint disorders” was published in the peer-reviewed, open access journal PLOS ONE. The authors are researchers at Lipum AB, together with collaborators at the Departments of Public Health and [...]

2023-08-14T07:30:00+02:00

PLOS ONE publicerar resultat som belyser BSSL:s roll vid inflammatoriska ledsjukdomar

Lipum AB (publ) rapporterade idag att den vetenskapliga artikeln med titeln “Effects of bile salt-stimulated lipase on blood cells and associations with disease activity in human inflammatory joint disorders” publicerats i den peer review-granskade tidskriften PLOS ONE. Författarna är forskare vid Lipum AB, tillsammans med medarbetare vid institutionerna för Folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi och [...]

2023-08-14T07:30:00+02:00

Lipum in collaboration with the Karolinska Institute

Lipum (publ) has entered a collaboration with researchers at the Karolinska Institute (KI), Division of Rheumatology at the Department of Medicine in Sweden. Lipums drug candidate SOL-116 has been developed for treatment of chronic inflammatory diseases and a clinical phase 1 safety study is currently ongoing. In parallel, preclinical studies on the target molecule bile [...]

2023-08-08T08:30:00+02:00

Lipum i samarbete med Karolinska Institutet

Lipum (publ) har inlett samarbete med forskare vid Karolinska Institutet (KI) och Avdelningen för reumatologi vid Institutionen för medicin. Lipums läkemedelskandidat SOL-116 har utvecklats för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar och för närvarande pågår en klinisk fas 1 säkerhetsstudie. Parallellt med detta pågår även prekliniska studier för ytterligare kartläggning av målmolekylen BSSL (bile salt-stimulated lipase) [...]

2023-08-08T08:30:00+02:00

Inbjudan till presentation av Lipums företrädesemission

Lipum genomför en företrädesemission med teckningsperiod 4–18 juli 2023. Vd Einar Pontén kommer att presentera bakgrund och motiv till Lipums pågående företrädesemission och därefter svara på frågor vid det digitala mötet. Det finns även möjlighet att skicka in frågor i förväg till <ir@lipum.se>.Tisdagen den 11 juli klockan 09:00 - 09:30Anmälan via länk.Länken till Zoom-mötet kommer [...]

2023-07-18T14:58:19+02:00

Idag inleds teckningsperioden i Lipums nyemission och VD har deltagit i bolagspresentation och VD-intervju med Erik Penser Bank

Lipum AB (publ) ("Lipum" eller "Bolaget") meddelar att teckningsperioden i den kapitalanskaffning Bolaget genomför inleds idag och löper till och med den 18 juli 2023. Lipum vill uppmärksamma att Erik Penser Bank offentliggjort en bolagspresentation och en intervju med Bolagets VD, Einar Pontén. Bolagspresentationen och intervjun syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större [...]

2023-07-18T14:58:19+02:00

The subscription period in Lipum’s rights issue begins today and the CEO has participated in a company presentation and CEO interview with Erik Penser Bank

Lipum AB (publ) ("Lipum" or the "Company") announces that the subscription period in the Company’s capital raising begins today and runs until July 18, 2023. Lipum wants to inform that Erik Penser Bank has published a company presentation and an interview with the Company's CEO, Einar Pontén. The purpose of the company presentation and interview [...]

2023-07-18T14:58:19+02:00

Lipum AB – Report from the Extraordinary General Meeting

An Extraordinay General Meeting (the ”EGM”) in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (”Lipum” or the “Company”) today resolved to approve the Board of Directors’ resolution on a rights issue of up to 2,870,334 new shares. On 8 June 2023, the Board of Directors resolved, subject to approval by an EGM, on a rights [...]

2023-07-18T14:58:19+02:00

Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”) godkände idag styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 2 870 334 nya aktier. Den 8 juni 2023 beslutade styrelsen, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, om en företrädesemission av högst 2 870 334 nya aktier till en teckningskurs om 9,20 SEK per aktie [...]

2023-07-18T14:58:19+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2023 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i den ordning som föreskrivs nedan.A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANI) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALENDen [...]

2023-07-18T14:58:19+02:00
Go to Top