Lipum AB – kommuniké från årsstämma

Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 hölls den 10 maj 2023 i Umeå. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lipums bolagsordning. Årsredovisning och resultatÅrsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet [...]

2023-05-10T14:45:00+02:00

Lipums VD kommenterar kvartalsrapport

Lipums (publ) VD Einar Pontén kommenterar kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2023 i en livesänd webcast den 25 april. Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk. KontakterEinar Pontén, VDE-post: einar.ponten@lipum.seMobil: +46 70 578 34 95Web: www.lipum.se Om ossLipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för [...]

2023-04-24T10:30:00+02:00

Carl-Johan Spak föreslås som ny styrelseledamot i Lipum AB

Valberedningen för Lipum AB (publ) föreslår till årsstämman i Umeå den 10 maj 2023 nyval av Carl-Johan Spak som styrelseledamot. Carl-Johan Spak är senior rådgivare hos Flerie Invest AB. Carl-Johan var anställd i ledande befattningar på Recipharm mellan 2009 och april 2021. Dessförinnan har han varit chef för Medas nordiska organisation och VD för Recip [...]

2023-04-04T16:30:00+02:00

Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lipums bolagsordning.A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANI) DELTAGANDE I [...]

2023-04-04T15:30:00+02:00

Lipums pågående kliniska fas 1-studie fortlöper som planerat

Lipum AB (publ) meddelar att den kliniska fas 1-studien med läkemedelskandidaten SOL-116 går som planerat. Efter en fjärde doseskaleringen har säkerhetsutvärdering gjorts och resultaten visar som väntat att SOL-116 är fortsatt säker och tolereras väl. Studien fortsätter därför som planerat med högre dos för den femte gruppen. SOL-116 utvecklas för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. [...]

2023-03-23T16:50:00+01:00

Lipum’s ongoing clinical phase 1 study proceeds as planned

Lipum AB (publ) announces that the clinical phase 1 study with the drug candidate SOL-116 is proceeding as planned. After a fourth dose escalation, a safety evaluation has now been conducted and as expected, data show that SOL-116 remains safe and well tolerated. The study is therefore continuing as planned with a higher dose level [...]

2023-03-23T16:50:00+01:00

Lipum VD kommenterar delårsrapport och bokslutskommuniké

Lipum (publ) VD Einar Pontén kommenterar delårsrapport och bokslutskommuniké för 2022 i en livesänd webcast den 24 mars. Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk. KontakterEinar Pontén, VDE-post: einar.ponten@lipum.seMobil: +46 70 578 34 95Web: www.lipum.se Om ossLipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska [...]

2023-03-21T08:30:00+01:00

Lipum to participate in following upcoming events

Lipum (publ), a clinical stage biopharmaceutical company focused on chronic inflammatory diseases, today announced its participation in the following upcoming events. BIO-Europe Spring | March 20–22, 2023 | Basel, SwitzerlandLSX World Congress | May 3-4, 2023 | London, UKRedeye Investor Forum | May 11, 2023 | Malmö, SwedenBioStock Life Science Summit Spring | May 30-31, 2023 | DigitalBIO International [...]

2023-02-07T13:00:00+01:00

Lipum AB tillkännager valberedning inför årsstämman 2023

Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager valberedning inför årsstämman 2023. I enlighet med beslut vid årsstämman har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2022 utsett en valberedning inför årsstämman 2023. De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2022 är bolagets grundare representerade av Olle Hernell, [...]

2022-12-21T08:30:00+01:00

Lipum AB announces the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Lipum AB (publ) ("Lipum") announces its Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023. In accordance with the decision at the Annual General Meeting, the three largest shareholders in terms of voting rights on 1 September 2022 have appointed a Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023. The three largest shareholders in terms of [...]

2022-12-21T08:30:00+01:00
Go to Top