Lipum har rekryterat Helena Bergström som medicinsk chef

Nyhet: Umeå, 8 Juli, 2022. Lipum (publ) förbereder starten av sin första kliniska fas 1-studie och teamet förstärks nu med Dr. Helena Bergström som har rekryterats som medicinsk chef (CMO).Dr. Helena Bergström är legitimerad läkare och specialist i klinisk farmakologi & allmänmedicin med många års klinisk erfarenhet efter läkarexamen vid Uppsala universitet 1996.  Helena har [...]

2022-07-08T08:30:00+02:00

Lipum has recruited Helena Bergström as Chief Medical Officer

News: Umeå, 8 July, 2022. Lipum (publ) is preparing for the start of its first in human phase 1 clinical trial and the team is now strengthened with Dr. Helena Bergström that has been recruited as chief medical officer (CMO).Dr. Helena Bergström is an experienced clinician that previously also has been involved in research of [...]

2022-07-08T08:30:00+02:00

Lipum recruits scientist

News: Umeå, 2 February, 2022. Lipum (publ) recruits Dr. Fredrik Seijsing to strengthen the preclinical development of SOL-116.Lipum's development work is in an intensive phase and an initial clinical phase 1 study is being prepared. Preclinical studies have previously shown promising results for treatment of rheumatism, but the candidate drug SOL-116 is also expected to [...]

2022-02-02T13:00:00+01:00

Lipum anställer forskare

Nyhet: Umeå, 2 februari 2022. Lipum (publ) förstärker det prekliniska utvecklingsarbetet kring läkemedelskandidaten SOL-116 och anställer Dr. Fredrik Seijsing.Lipums utvecklingsarbete är i ett intensivt skede och en inledande klinisk fas 1-studie förbereds. Prekliniska studier har tidigare visat lovande resultat för behandling av reumatism, men antikroppen SOL-116 bedöms även ha potential vid behandling av flera olika [...]

2022-02-02T13:00:00+01:00

Lipum anlitar Maria Wanderoy som projektledare för utvecklingen av SOL-116

Pressmeddelande: Umeå, 1 november 2021. Lipum (publ) avancerar mot kliniska prövningar enligt plan. Dr. Maria Wanderoy tillträder nu som projektledare för att leda utvecklingen av läkemedelskandidaten SOL-116.Med ett pågående program bestående av bland annat toxikologi- och säkerhetsstudier, samt GMP-tillverkning av läkemedelskandidaten SOL-116, är Lipum i ett sent prekliniskt skede och planerar för start av kliniska [...]

2021-11-01T08:30:00+01:00

Lennart Lundberg Joins Lipum’s Scientific Advisory Board

News: Umeå, 6 July 2021. Lennart Lundberg is a Professor of Protein Biotechnology with more than 30 years’ experience in the pharmaceutical and biotechnology industries. He is one of the three founders that started Lipum AB (publ) in 2010 and has since been on the board as both Chairman and member.What made you decide to [...]

2021-07-06T10:40:00+02:00

Lennart Lundberg övergår till Lipums vetenskapliga råd

Nyhet: Umeå, 6 juli, 2021. Lennart Lundberg är professor i proteinbioteknik med mer än 30 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Han är en av de tre grundarna till Lipum AB (publ) och har sedan bolagets start 2010 suttit i styrelsen i roller som styrelseordförande och ledamot.Hur kom det sig att ni beslöt att starta [...]

2021-07-06T10:40:00+02:00

Marina Norberg new CFO at Lipum AB

Press release: Umeå, January 26, 2020. Lipum AB has appointed Marina Norberg Chief Financial Officer (CFO).Marina Norberg has extensive experience as an approved auditor at PwC and as authorized accounting consultant within Aspia AB, the management team of which she belonged. Marina Norberg will report to CEO Einar Pontén and be part of Lipum's management [...]

2021-01-26T17:41:00+01:00

Dr Kristian Sandberg ny styrelseledamot i Lipum

Dr Kristian Sandberg valdes till ny styrelseledamot vid en extra bolagsstämma i Umeå den 3 mars 2020.Vid en extra bolagsstämma i Umeå den 3 mars 2020 valdes Dr Kristian Sandberg till ny styrelseledamot i Lipum AB. Dr Kristian Sandberg är docent i immunologi och en erfaren ledare inom forskning och utveckling i läkemedelsindustrin. Sandberg har [...]

2020-03-05T10:19:00+01:00
Go to Top