Ola Sandborgh takes office as CEO for Lipum AB today

Lipum AB (publ) is strengthening its leadership when going into phase II by appointing Ola Sandborgh as its new CEO where he takes over the helm from Einar Pontén. Ola has more than three decades of experience from the pharmaceutical industry where he has worked in leading roles in different commercial, innovation and business development [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Idag tillträder Ola Sandborgh som VD på Lipum AB

Lipum AB (publ) stärker sin ledning inför fas II genom att utse Ola Sandborgh till ny vd och han tar därmed över rodret efter Einar Pontén. Ola har mer än 30 års erfarenhet och en stark bakgrund inom läkemedelsbranschen där han haft ledande roller inom kommersialisering, innovation och affärsutveckling i företag såsom Pfizer, Sanofi Pasteur [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum har utsett Ola Sandborgh till ny verkställande direktör

Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas som utvecklar ett nytt unikt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Idag meddelar styrelsen att Ola Sandborgh har utsetts till ny verkställande direktör från och med den 1 december 2023. Ola Sandborgh har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han har haft [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum appoints Ola Sandborgh as new Chief Executive Officer

Lipum (publ), a clinical stage biopharmaceutical company focused on chronic inflammatory diseases, today announced that the Board of Directors has appointed Ola Sandborgh as new Chief Executive Officer, effective from 1 December 2023. Ola Sandborgh has more than three decades of experience from the pharmaceutical industry where he has worked in leading roles in different [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum har rekryterat Helena Bergström som medicinsk chef

Nyhet: Umeå, 8 Juli, 2022. Lipum (publ) förbereder starten av sin första kliniska fas 1-studie och teamet förstärks nu med Dr. Helena Bergström som har rekryterats som medicinsk chef (CMO).Dr. Helena Bergström är legitimerad läkare och specialist i klinisk farmakologi & allmänmedicin med många års klinisk erfarenhet efter läkarexamen vid Uppsala universitet 1996.  Helena har [...]

2024-03-21T10:14:40+01:00

Lipum has recruited Helena Bergström as Chief Medical Officer

News: Umeå, 8 July, 2022. Lipum (publ) is preparing for the start of its first in human phase 1 clinical trial and the team is now strengthened with Dr. Helena Bergström that has been recruited as chief medical officer (CMO).Dr. Helena Bergström is an experienced clinician that previously also has been involved in research of [...]

2024-03-21T10:14:40+01:00

Lipum recruits scientist

News: Umeå, 2 February, 2022. Lipum (publ) recruits Dr. Fredrik Seijsing to strengthen the preclinical development of SOL-116.Lipum's development work is in an intensive phase and an initial clinical phase 1 study is being prepared. Preclinical studies have previously shown promising results for treatment of rheumatism, but the candidate drug SOL-116 is also expected to [...]

2024-03-21T10:14:41+01:00

Lipum anställer forskare

Nyhet: Umeå, 2 februari 2022. Lipum (publ) förstärker det prekliniska utvecklingsarbetet kring läkemedelskandidaten SOL-116 och anställer Dr. Fredrik Seijsing.Lipums utvecklingsarbete är i ett intensivt skede och en inledande klinisk fas 1-studie förbereds. Prekliniska studier har tidigare visat lovande resultat för behandling av reumatism, men antikroppen SOL-116 bedöms även ha potential vid behandling av flera olika [...]

2024-03-21T10:14:41+01:00

Lipum anlitar Maria Wanderoy som projektledare för utvecklingen av SOL-116

Pressmeddelande: Umeå, 1 november 2021. Lipum (publ) avancerar mot kliniska prövningar enligt plan. Dr. Maria Wanderoy tillträder nu som projektledare för att leda utvecklingen av läkemedelskandidaten SOL-116.Med ett pågående program bestående av bland annat toxikologi- och säkerhetsstudier, samt GMP-tillverkning av läkemedelskandidaten SOL-116, är Lipum i ett sent prekliniskt skede och planerar för start av kliniska [...]

2024-03-21T10:14:42+01:00
Go to Top