Lipum AB (publ) stärker sin ledning inför fas II genom att utse Ola Sandborgh till ny vd och han tar därmed över rodret efter Einar Pontén.

Ola har mer än 30 års erfarenhet och en stark bakgrund inom läkemedelsbranschen där han haft ledande roller inom kommersialisering, innovation och affärsutveckling i företag såsom Pfizer, Sanofi Pasteur MSD och senast, som Vice President Immunology & Specialty Care inom Swedish Orphan Biovitrum (Sobi). Ola har lett globala tvärfunktionella team samt koordinerat ett stort antal partnerskap med läkemedelsföretag och verkat inom utvecklingsprojekt i såväl tidig som sen fas. Han har även en betydande erfarenhet av företagsutvärderingar, förvärv och försäljning.

Einar Pontén, som framgångsrikt har utvecklat Lipum till ett noterat läkemedelsbolag i klinisk fas kommer att fortsätta i en ny roll med fokus på att säkerställa en smidig överföring av ansvar och kunskap kring pågående initiativ samt jobba med affärsutveckling.

"Lipum är ett unikt företag med en mycket intressant innovation inom det antiinflammatoriska området. Med en stark vetenskaplig bakgrund är Lipum på en spännande resa. Jag ser fram emot att leda teamet till förmån för patienter med inflammatoriska sjukdomar och samtidigt skapa värde för aktieägarna", säger Ola Sandborgh.