Lipum AB tillkännager valberedning inför årsstämman 2024

Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager valberedning inför årsstämman 2024. I enlighet med beslut vid årsstämman har de till röstetalet största aktieägarna den 1 september 2023 utsett en valberedning inför årsstämman 2024. De till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2023 var Flerie Invest AB representerad av Cecilia Edström, Christian [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum AB tillkännager valberedning inför årsstämman 2023

Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager valberedning inför årsstämman 2023. I enlighet med beslut vid årsstämman har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2022 utsett en valberedning inför årsstämman 2023. De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2022 är bolagets grundare representerade av Olle Hernell, [...]

2024-03-21T10:14:38+01:00

Lipum AB announces the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Lipum AB (publ) ("Lipum") announces its Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023. In accordance with the decision at the Annual General Meeting, the three largest shareholders in terms of voting rights on 1 September 2022 have appointed a Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023. The three largest shareholders in terms of [...]

2024-03-21T10:14:38+01:00

Lipum tillkännager valberedning och att Flerie Invest AB är ny storägare

Pressmeddelande: Umeå, 22 november 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager att Flerie Invest AB har förvärvat Almi Invest AB:s samtliga aktier och teckningsoptioner i Lipum. Transaktionen har skett utanför marknadsplats. Som ny storägare i Lipum kommer Flerie Invest att ingå i valberedningen.Flerie Invest AB är ett välrenommerat investmentbolag med aktivt ägande inom bioteknologi och läkemedel. [...]

2024-03-21T10:14:41+01:00
Go to Top