Lipum AB offentliggör prospekt inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande: Umeå, 24 mars, 2021. Styrelsen för Umeåföretaget Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.I anslutning till detta och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 mars 2021, erbjuds allmänheten i Sverige möjligheten att teckna högst 2 380 000 Units i Bolaget motsvarande en [...]

2021-03-24T19:37:00+01:00

Nyemission säkrar fortsatt utveckling av nytt läkemedel

Lipum har stöd från Horizon 2020, EU: s ramprogram för forskning och utveckling, genom ett bidrag på 23 MSEK för utveckling av ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. I anknytning till detta bidrag utökades antalet aktieägare genom en nyemission som tillförde ytterligare 25 MSEK under år 2019. Nu har Bolaget tagit in [...]

2020-06-26T12:59:00+02:00
Go to Top