Pressmeddelande: Umeå, 19 augusti, 2021. Professor Olle Hernell som är en av grundarna och styrelseledamot i Lipum har hedrats med Macy György priset 2021 för sin forskning inom bröstmjölk och amning.

I nästan 50 år har professor i pediatrik Olle Hernell och hans grupp vid Umeå universitet studerat bröstmjölk och dess betydelse för näringsupptaget hos nyfödda spädbarn. Då med särskilt fokus på ett protein som nu kallas gallsaltstimulerat lipas (BSSL). Hernell och hans team upptäckte också att BSSL är inblandat vid inflammation och finns i humana granulocyter, vilket är en typ av vita blodkroppar. Denna upptäckt gjorde att de fokuserade sin forskning till studier av BSSLs betydelse vid inflammatoriska processer och ledde sedan till utvecklingen av Lipums antikropp och läkemedelskandidat SOL-116.

Macy György priset delas ut för att hedra forskare som har gjort enastående och internationellt erkända vetenskapliga upptäcker vid studier av bröstmjölk och amning. Kommittén för International Society for Research in Human Milk and Lactation har delat ut priset till forskare inom området sedan 1995.

Professor Olle Hernell fick priset ”för enastående vetenskapligt bidrag vid studier av bröstmjölk och amning” under konferensen International Society for Research in Human Milk and Lactation som hölls den 16-20 augusti 2021.

”Lipums höga vetenskapliga nivå är en styrka vid vår utveckling och vi gratulerar professor Hernell för erkännandet av hans framstående forskning”, säger Einar Pontén VD för Lipum.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.