Lipum har stöd från Horizon 2020, EU: s ramprogram för forskning och utveckling, genom ett bidrag på 23 MSEK för utveckling av ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. I anknytning till detta bidrag utökades antalet aktieägare genom en nyemission som tillförde ytterligare 25 MSEK under år 2019. Nu har Bolaget tagit in 8 MSEK till, vilket säkerställer den fortsatta utvecklingen.

– Det har varit en turbulent period på finansmarknaden och jag är tacksam för aktieägarnas förtroende. Nu har vi en intressant period framför oss, säger VD Einar Pontén.

Lipums läkemedelskandidat SOL-116 är en fullt humaniserad antikropp, som är riktad mot det unika målproteinet gallsaltstimulerat lipas (BSSL), för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. En större kapitalresning planeras i början av 2021 för att finansiera förberedelserna och starten av kliniska prövningar.