Pressmeddelande: Umeå, 26 april, 2021. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) rapporterar att VD Einar Pontén ökar sitt innehav av aktier och teckningsoptioner.

I samband med att handel i Lipum AB upptogs på Nasdaq First North Growth Market den 22 april har VD Einar Pontén köpt ytterligare 25 000 aktier till en kurs på 26,275 kr och 30 000 teckningsoptioner till en kurs på 0,80 kr.

Einar Pontén äger därefter totalt 51 000 aktier och 35 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta:

Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil:   +46 70 578 34 95
Web:    www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.