Pressmeddelande: Umeå, 3 september 2021. Toxikologi- och säkerhetsstudier av Lipums läkemedelskandidat (SOL-116) fortskrider enligt plan och den slutliga studien inför en klinisk prövningsansökan (CTA) har nu startat.

Toxikologi- och säkerhetsstudier av Lipums läkemedelskandidat (SOL-116) genomförs i samarbete med Charles River Laboratories, vilket är ett ledande globalt bolag inom kontraktforskning (CRO). De studier som hittills har slutförts har omfattat olika dosnivåer på två olika djurslag under fyra veckors studietid. Resultat och slutsatser från detta arbete var tillfredsställande och en 13 veckors studie har nu därför kunnat starta. Studien utförs enligt de regelverk som gäller för Good Laboratory Practice (GLP) och utgör den sista delen av det prekliniska programmet innan en klinisk prövningsansökan (CTA) kan lämnas in.

"Vi är mycket nöjda med hur detta fortskrider både vad det gäller resultat och att tidsplanen hålls för de undersökningar som krävs innan vi kan påbörja kliniska studier." – säger Einar Pontén, VD.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.