Nyhet: Umeå, 1 november, 2022. Lipum (publ) deltar tillsammans med andra börsnoterade bolag från Umeå vid eventet ”Umeå på Börsen” den 17 november.

”Under året har Lipum planenligt utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 och uppfyllt alla nödvändiga villkor för att starta klinisk prövning på människa. Vi har en unik idé för att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar där det i många fall finns ett stort medicinskt behov av bättre behandling” säger Einar Pontén, vd Lipum.

Under eventet Umeå på Börsen kommer vi att berätta mer om hur potentialen med läkemedelskandidaten SOL-116 ska utvärderas och exploateras för att skapa värde för våra aktieägare.

Om Umeå på börsen

Umeå på börsen är ett event där man får möjligt att lyssna på och träffa Umeåbolag som är noterade på börsen. Eventet är ett så kallat “hybridevent” vilket innebär att du kan delta som gäst på plats i Umeå eller via den digitala direktsändningen. Moderator under kvällen är Amanda Termen.

Den digitala sändningen startar 18:00. Lipum presenterar 19:40.

Andra medverkande bolag:

Lipigon Pharmaceuticals AB

Codemill AB

Vitec Software Group AB

För info och anmälan: Umeå på börsen

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för reumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.