Nyhet: Umeå, 7 april, 2022. Lipum (publ) rapporterar att abstraktet "A Novel Target for Treatment of Inflammatory Joint Diseases" har valts ut för en posterpresentation vid den årliga europeiska kongressen för reumatologi EULAR 2022, Köpenhamn, Danmark, 1–4 juni 2022.

Syftet med den årliga europeiska kongressen för reumatologi, EULAR 2022, är att tillhandahålla ett forum för vetenskapligt (både kliniskt och grundläggande), pedagogiskt och socialt utbyte mellan yrkesverksamma inom reumatologi, patientorganisationer, för att uppnå framsteg inom den kliniska vården av personer med reumatiska sjukdomar. EULAR är det största och mest betydelsefulla europeiska mötet inom detta område.

"A Novel Target for Treatment of Inflammatory Joint Diseases" kommer att presenteras av Dr Susanne Lindquist, CSO på Lipum och arbetet har utförts tillsammans med forskare vid Umeå universitet och SciLifeLab i Uppsala och Stockholm. Abstraktet kommer att publiceras den 1 juni 2022, enligt kongressens publiceringspolicy.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.