– Nu är vi inne i en fas av metodiskt arbete som under nästa år ska göra oss helt klara för att inleda kliniska studier med start 2021, säger VD Einar Pontén (https://www.linkedin.com/in/ACoAAACtDiEBthxFZ83QYA5ACFjpHyY2OUwRG3Y/) bland annat i den fina artikel som BioStock – Connecting Innovation and Capital (https://www.linkedin.com/company/18231955/) idag publicerar.

Läs hela artikeln här ►

(bild från BioStock)