Pressmeddelande: Umeå, 15 september 2021. Produktion till klinisk prövning av Lipums läkemedelskandidat SOL-116 har planenligt inletts hos bolagets partner Abzena.

Läkemedelskandidaten SOL-116 är en antikropp och benämns därför som ett biologiskt läkemedel. I samarbete med Lipums partner Abzena i San Diego inleddes i mars 2019 utvecklingen av en cellinje och produktionsmetod. Efter en framgångsrik uppskalning av tillverkningsmetoden har nu tillverkning under de regelverk som gäller för Good Manufacturing Practice (GMP) inletts, vilket ska resultera i en produkt som kan ges till människa vid klinisk prövning. Produktionen sker i en volym om 500 liter och bedöms resultera i en tillräcklig mängd av SOL-116 för genomförande av planerade kliniska prövningar. Den inledande säkerhetsstudien på friska frivilliga (fas 1a) kommer att starta under nästa år.

"Biologiska läkemedel är generellt sett både knepiga och dyra att utveckla jämfört med små molekyler, men chansen att nå marknaden är betydligt bättre. Nu har vi nått en milstolpe och tagit ett avgörande steg för att kunna starta kliniska prövningar enligt plan" – säger Einar Pontén, VD.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, VD
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.