Lipum AB (publ) har ingått avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank.

Avtalet börjar gälla 1 november 2023 i enlighet med NASDAQ Stockholms regler för likviditetsgaranti. Tjänsten innebär att Erik Penser Bank kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild av aktiepriset, främja aktiens likviditet och i förlängningen ge en mer tillförlitlig värdering av Lipums aktie.