Pressmeddelande: Umeå, 9 mars 2022. Lipum AB (publ) tillkännager att bolaget har ingått avtal med QPS Netherlands BV för den första-i-människa fas I-studien av läkemedelskandidaten SOL-116.

Lipum AB och QPS The Netherlands BV är glada att kunna meddela samarbete kring den första-i-människa-studien med SOL-116 i syfte att bli en ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. QPS, en klinisk kontraktforskningsorganisation (CRO), valdes för utförandet av klinisk prövning och för bioanalytiskt arbete. Kombinationen av kliniska faciliteter för både friska frivilliga och patienter samt den gedigna laboratoriekapaciteten gjorde QPS till en utmärkt partner för studien.

I den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, först i människa fas I-studien kommer säkerhet, tolererbarhet och farmakokinetik att utvärderas efter doseskalering med engångsdosering av SOL-116 hos friska försökspersoner och patienter med reumatoid artrit (RA). Studien kommer att genomföras vid QPS-anläggningar i Groningen och Leeuwarden i Nederländerna.

"Vi går planenligt raskt vidare mot en betydande milstolpe i vår utveckling och ser verkligen fram emot att påbörja vår första kliniska studie i samarbete med QPS Netherlands senare i år." – säger vd Einar Pontén.

För ytterligare information kontakta:

Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil:   +46 70 578 34 95
Web:    www.lipum.se

Om QPS

QPS grundades 1995 och är en GLP/GCP-kompatibel kontraktsforskningsorganisation (CRO) och leverantör av biovetenskapliga produkter som stödjer upptäckt, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling och tillhandahåller kvalitetstjänster till läkemedels- och bioteknikkunder över hela världen. QPS linjärt integrerade kärnkompetenser inkluderar: neurofarmakologi, DMPK, toxikologi, bioanalys, translationell medicin och ledning av kliniska forskningsprogram. QPS regionala laboratorier och testanläggningar finns vid företagets huvudkontor i Newark, DE; Springfield, MO; South Miami, FL, USA; Groningen, Nederländerna; Leeuwarden, Nederländerna; Graz, Österrike; Hyderabad, Indien; och Taipei, Taiwan. För mer information, besök: www.qps.com eller kontakta infopr@qps.com

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker LIPUM). Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.