Pressmeddelande: Umeå, 17 juni 2022. Lipum AB (publ) rapporterar att toxikologi- och säkerhetsprogrammet för läkemedelskandidaten (SOL-116), utfört i enlighet med GLP, har slutförts. Antikroppen SOL-116 tolererades väl i höga doser och resultaten stödjer inlämnandet av en ansökan om klinisk prövning.

Toxikologi- och säkerhetsstudier av Lipums läkemedelskandidat (SOL-116) har genomförts i samarbete med Charles River Laboratories, vilket är ett ledande globalt bolag inom kontraktforskning (CRO). De har nu släppt slutrapporten från den 13 veckor långa studie som inleddes i september förra året och som utfördes i enlighet med GLP (Good Laboratory Practice).

Sammanfattningsvis bekräftar resultaten från det icke-kliniska toxicitets- och säkerhetsprogrammet att SOL-116 är väl tolererat och inga biverkningar observerades vid dosnivåer som avsevärt överskred de som förväntas vara effektiva hos människa. Dessutom bekräftades den höga specificiteten för målmolekylen, vilket generellt är en fördel med antikroppsläkemedel. 

"Ännu en milstolpe har uppnåtts. Vi är verkligen nöjda med resultaten som stämmer med vår förväntan att antikroppen SOL-116 ska vara säker och tolererbar. Vi ser nu fram emot att starta vår första kliniska studie senare i år."- säger Einar Pontén, VD.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.