Lipum AB (publ) som utvecklat den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116 för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit meddelar idag att de har beviljats ett anslag på 300 000 kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Anslaget ska användas för att göra en ansökan till Eurostars.

Eurostars är det största internationella finansieringsprogrammet för små och medelstora företag (SMEs) som vill samarbeta i FoU-projekt för att skapa innovativa produkter, processer eller tjänster för kommersialisering. Eurostars kan finansiera ett SME-projekt upp till 50% med ca 5 MSEK per bolag.

Lipums ansökan till Eurostars kommer att omfatta identifiering och utveckling av metodik för att kunna förutse vilka patienter som kommer att svara bäst på behandlingen med Lipums läkemedelskandidat SOL-116. Lipum kommer bland annat att samarbeta med det norska life science-bolaget Age Labs AS, som är specialiserat på att analysera epigenetiska förändringar i immunceller och bygga prediktiva algoritmer för att identifiera biomarkörer för tidig upptäckt av sjukdomar och riskbedömning. Ansökan till Eurostars är planerad att lämnas in under våren 2024.

”Det är mycket glädjande med stöd från Vinnova. Det har annars mest varit stolpe ut för Lipums ansökningar under året och som bäst har vi fått ett Seal of Excellence från European Innovation Council (EIC). Det nu beviljade anslaget stärker våra möjligheter att göra en konkurrenskraftig ansökan till Eurostars” säger Lipums VD Ola Sandborgh.