Nyhet: Umeå, 9 juni, 2021. Lipums (publ) VD Einar Pontén deltog på Aktiespararnas Småbolagsdag.

Parallellt med förberedelser inför kommande kliniska studier har Lipum intensifierat den prekliniska utvärderingen av sin läkemedelskandidat SOL-116 för fler kroniska inflammatoriska sjukdomar utöver reumatism. VD Einar Pontén redogjorde för Lipums strategi och arbete vid sin presentation hos Aktiespararnas Småbolagsdag i veckan. Länk till presentationen.

Därför kommer Lipum vara fortsatt aktivt med att söka samarbetspartners för att snabbare kunna studera fler indikationer. Vidare framgick det att pågående tox- och säkerhetsstudier löper på som planerat. Det gäller även förberedelser av så kallad GMP produktion av SOL-116 som ska ge större mängder av antikroppen med läkemedelskvalité för användning i kommande kliniska studier.

”Lipum ska erbjuda ett unikt alternativ och det finns ett stort medicinskt behov och en gigantisk marknad” -avslutade Pontén

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.