Pressmeddelande: Umeå, 5 maj, 2022. Lipum AB (publ) är en av de partners som bidrar till KKS-ansökan ”Drug Discovery targeting inflammation – novel therapeutic aspects on vascular inflammation, thrombosis and breast cancer” som har beviljats forskningsmedel av KK-stiftelsen.

Lipum ingår i ett konsortium tillsammans med både industri- och akademipartners. Projektet leds av Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet som har beviljats ​​10 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Den totala projektbudgeten är minst 26,9 miljoner kronor och övriga partners bidrar främst med eget arbete och forskningsmaterial. Projektet kommer starta under 2022.

"Vi medverkar redan i ett tidigare projekt och har ett givande samarbete med Cardiovascular Research Center. Detta nya anslag ger fortsatta möjligheter till forskningssamverkan och det är helt i linje med vår plan att studera ytterligare indikationer för vår läkemedelskandidat SOL-116", säger VD Einar Pontén

Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft.

 

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web: www.lipum.se

 

 

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.