Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”) godkände idag styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 2 870 334 nya aktier.

Den 8 juni 2023 beslutade styrelsen, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, om en företrädesemission av högst 2 870 334 nya aktier till en teckningskurs om 9,20 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”). En extra bolagsstämma godkände idag styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på Lipums webbplats, www.lipum.se/bolagsstyrning/