Nyhet: Umeå, 6 juli, 2021. Lennart Lundberg är professor i proteinbioteknik med mer än 30 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Han är en av de tre grundarna till Lipum AB (publ) och har sedan bolagets start 2010 suttit i styrelsen i roller som styrelseordförande och ledamot.

Hur kom det sig att ni beslöt att starta bolag?

”På Göteborgs Universitet forskades det om BSSL i ett samarbete med ett lokalt läkemedelsföretag i början på 2000-talet. Man fann att BSSL hade ett samband med kärlväggsinflammation och de företag som redan arbetade med BSSL som nutritionsläkemedel tog sig an detta. Men några år senare lämnades projektet tillbaka till forskarna. Via ombud fick jag en förfrågan från dem om jag kunde göra ett läkemedelsprojekt av projektidén vilket gjorde att jag kontaktade Olle Hernell och Susanne Lindqvist i Umeå. Jag visste att de sedan många år hade forskat kring BSSL och att de också kommit in på inflammationsspåret när man fann BSSL i en fettlever”.
 

”I slutet av 2007 träffades vi och i början av 2008 fick vi ett anslag via Umeå Biotech Incubator (UBI). Man kan säga att där startade projektet som så småningom ledde fram till Lipum och där vi är idag”.

Hade du någon dröm eller aning om att ni skulle komma så här långt?

”Jo, det hade jag när jag slutade på AstraZeneca 2008. Min dröm var att starta ett företag och visa Astra att den projektidé som jag hade haft, och som Astra tackat nej till, skulle visa vara möjlig att förverkliga. Det var en entreprenörsdröm att skapa ett företag. Men just då runt de åren kom finanskrisen och det var inte lätt att få finansiering. Att vi fick den lokala förankringen med Umeå var mycket positivt. Vi lyckades också få anslag från Novo Seeds, UBI och Olle Hernell styrde också om en del av sina forskningsanslag så att vi kunde driva hela projektet fram till 2016 då Almi Invest klev in som såddinvesterare och satsade på Lipum”.

Under alla år har du suttit i styrelsen men har nu valt att i stället kliva in i vetenskapliga rådet. Varför?

”Från början var det jag och Olle Hernell som var styrelseordförande respektive VD fram till dess att Almi Invest klev in 2016. Då blev det en bredare styrelse där Ulf Björklund kom in som styrelseordförande och Einar Pontén tillträdde som VD. Det är ett vanligt scenario att när man går in i ett nytt skede och framför allt när ett bolag börsnoteras tar man in annan kompetens i styrelsen. Det föll sig därför naturligt för mig att kliva av och i stället sitta i det vetenskapliga rådet då det är den biten jag är mest intresserad av. Finanserna får gärna någon annan ta hand om”.

Men känns inte det konstigt? Du är ju en av tre som grundade Lipum och nu lämnar du ifrån dig en styrelseplats?

”Det spelar ingen roll om det är noterat eller privat bolag när man plockar in tunga investerare. Det är aktieägarnas intressen som ska drivas och då vill man inte att grundarna ska gynna sig själva genom att sitta i styrelsen. Ett aktiebolag ska ta tillvara aktieägarnas intressen. I princip kan styrelsen hålla en plats till en grundare, vilket idag är Olle Hernell, men om något år så kan även det förändras”.

Vad vill du driva och bidra med i det vetenskapliga rådet?

”Lipums vetenskapliga råd har en bred och mycket djup kompetens och nu ingår sedan tidigare Rikard Holmdahl, Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Anders Fasth och Björn Löwenadler”.

”Jag vill driva på den bakomliggande forskningen kring BSSL:s roll i inflammationsprocessen för där har vi fortfarande inte helt klarlagt verkningsmekanismen, det som kallas Mode of Action”.

det är ingen idag som vet exakt vad BSSL har för roll vid inflammation?

”Nej, inte exakt. Vi vet till stora delar hur mekanismen fungerar i stort i inflammationssammanhang men inte hur det fungerar exakt på molekylär nivå. Det är den här sista pusselbiten som jag vill veta för att lättare att förstå hur det hänger ihop i olika sjukdomssammanhang”.

”BSSL har en roll i många inflammatoriska sjukdomar men den kan ha en större del i vissa av dem, som exempelvis ledgångsreumatism. Men vi vet inte exakt hur stor roll BSSL har när det handlar om inflammatoriska tarmsjukdomar eller andra sjukdomar där vi vet att det förekommer BSSL. Det finns en hel del vetenskapligt att reda ut”.

Den 22 april 2021 börsnoterades Lipum, hur känns det?

”Det började med en grundidé från forskarsidan och idag finns Lipum på Nasdaq First North vilket jag tycker är helt fantastiskt. Dels att vi lyckades komma in på börsen, dels att vi fick in tillräckligt med kapital. Att producera ett biologiskt läkemedel som är en antikropp är oerhört dyrt, men nu har vi kapital så att vi kan driva detta ända fram till klinisk prövning i människa. Det har tagit tid, det är jag medveten om. Men nu har vi en produktpatentansökan som ger skydd till 2040 när den är godkänd, så det ser onekligen väldigt bra ut”.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:
einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web:       
www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.