Horizon2020, EU: s ramprogram för forskning och utveckling, kommer att ge 2,2 miljoner euro till Lipums pågående utveckling av ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Lipums identifiering av molekylen Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL) har vid prekliniska studier visat mycket framgångsrika verifierade konceptet i flera väletablerade modeller för autoimmuna kroniska inflammatoriska sjukdomar, t.ex. Reumatoid artrit (RA).

En kandidatdrog, en optimerad monoklonal antikropp, ska nu valideras och testas. Parallellt produceras det biologiska läkemedlet för en toxikologisk och klinisk studie under år 2020.

Bidraget från Horizon2020 SME Instrument kommer att påskynda detta utvecklingsarbete till förmån för patienter, hälso- och sjukvård och samhälle.

"Vi är verkligen tacksamma för att bli utvalda av EU med tanke på den tuffa konkurrensen. Det finns ett stort behov av en behandling till dessa sjukdomar och vi har en stor potential att lyckas ", säger VD Einar Pontén.