Lipum har utvecklat en biologisk läkemedelskandidat med målsättningen att erbjuda bättre behandling av reumatism hos barn (juvenil idiopatisk artrit, JIA). Därför förstärks nu bolagets vetenskapliga råd med Anders Fasth som är senior professor i pediatrisk immunologi vid Göteborgs universitet och seniorkonsult vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

Anders Fasth kommenterar detta med: ”Jag började behandla barn med reumatism för flera decennier sedan. Tyvärr har en effektiv behandling av ledgångsreumatism känts avlägsen. Därför känns det mycket stimulerande att på nära håll få medverka vid en spännande utveckling gällande behandling av inflammatoriska sjukdomar och i synnerhet hos barn.”

Lipum ska inleda kliniska prövningar i början av år 2021. Pre-kliniska studier har visat mycket lovande resultat och en unik verkningsmekanism som har potential att ge en bättre behandling vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har stöd från EU’s Horizon 2020 (ca 23 MSEK) och under året har ytterligare 25 MSEK tagits in genom en nyemission.

”Vårt vetenskapliga råd är mycket engagerat och kompetent. Utöver löpande kontakt brukar vi även samlas till en årlig workshop där aktuella frågor och framtid diskuteras. Där har Anders redan varit med och det är mycket glädjande att han nu vill engagera sig i vårt vetenskapliga råd. Det är en viktig resurs för Lipum och sedan tidigare ingår prof. Rikard Holmdahl, Dr Björn Löwenadler och prof. Solbritt Rantapää Dahlqvist”, säger VD Einar Pontén.

Ladda ned Pressrelease (pdf) »