Dr Kristian Sandberg valdes till ny styrelseledamot vid en extra bolagsstämma i Umeå den 3 mars 2020.

Vid en extra bolagsstämma i Umeå den 3 mars 2020 valdes Dr Kristian Sandberg till ny styrelseledamot i Lipum AB.

Dr Kristian Sandberg är docent i immunologi och en erfaren ledare inom forskning och utveckling i läkemedelsindustrin. Sandberg har över 20 års erfarenhet från AstraZeneca i olika funktioner inom FoU, främst med projektledaransvar. Han har erfarenhet från utveckling av såväl protein som  konventionella läkemedel och från koncept till kliniska Fas II studier, inom neurovetenskap, respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

Sandberg är som forskare knuten till Karolinska Institutet och har haft olika uppdrag inom Stiftelsen för strategisk forskning. Sedan 2015 är han chef inom läkemedelsutveckling vid Science for Life Laboratories (SciLifeLab) vid Uppsala universitet. I denna roll var han projektledare för utveckling och optimering av en terapeutisk antikropp riktad mot gallsaltstimulerat lipas (BSSL). Sandberg sitter i styrelsen för Toleranzia AB, noterat på Spotlight Market samt är medgrundare och styrelseledamot i PharmaPrecision AB.

– Kristian ledde tidigare, i sin roll som chef vid Scilifelab, utvecklingen och optimeringen av Lipums kandidatläkemedel. Vi är verkligen mycket glada över att Kristian nu förstärker vår styrelse, säger ordförande Ulf Björklund.