Lipum AB – kommuniké från årsstämma

Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 hölls den 10 maj 2023 i Umeå. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lipums bolagsordning. Årsredovisning och resultatÅrsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet [...]

2023-05-10T14:45:00+02:00

Lipum AB – interim report for the period January-March 2023

Lipum AB (publ) has published the interim report for period January to March for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “I am excited about our ongoing Phase 1 clinical trial of the drug candidate SOL-116 as everything is going according [...]

2023-04-25T08:00:00+02:00

Lipum AB – kvartalsrapport för januari-mars 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -7 173 KSEK (-5 830)Likvida medel per 31 mars: 26 765 KSEK (27 971)Väsentliga händelser [...]

2023-04-25T08:00:00+02:00

Lipums VD kommenterar kvartalsrapport

Lipums (publ) VD Einar Pontén kommenterar kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2023 i en livesänd webcast den 25 april. Livesändningen startar kl 09:00 och kan ses på länk. KontakterEinar Pontén, VDE-post: einar.ponten@lipum.seMobil: +46 70 578 34 95Web: www.lipum.se Om ossLipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för [...]

2023-04-24T10:30:00+02:00

Lipum publicerar årsredovisning för 2022

Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Aktieägarna i Lipum välkomnas till årsstämma den 10 maj 2023 kl. 13:00 på bolagets huvudkontor på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå. I årsredovisningen kommenterar VD Einar Pontén; ”Lipums fokus är riktat mot en spännande framtid samtidigt som vi konstaterar [...]

2023-04-19T17:30:00+02:00

Carl-Johan Spak föreslås som ny styrelseledamot i Lipum AB

Valberedningen för Lipum AB (publ) föreslår till årsstämman i Umeå den 10 maj 2023 nyval av Carl-Johan Spak som styrelseledamot. Carl-Johan Spak är senior rådgivare hos Flerie Invest AB. Carl-Johan var anställd i ledande befattningar på Recipharm mellan 2009 och april 2021. Dessförinnan har han varit chef för Medas nordiska organisation och VD för Recip [...]

2023-04-04T16:30:00+02:00

Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lipums bolagsordning.A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANI) DELTAGANDE I [...]

2023-04-04T15:30:00+02:00

Lipum AB – bokslutskommuniké 2022

Pressmeddelande: Umeå, 24 mars 2023. Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2022Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -38 085 KSEK (-52 256)Likvida medel per 31 december: 32 837 KSEK (47 [...]

2023-03-24T08:00:00+01:00

Lipum AB – Year-end report 2022

Lipum AB (publ) has published the interim and the year-end report for 2022. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “In the fourth quarter, we started a first in man phase 1 clinical trial of our drug candidate SOL-116, achieving the major [...]

2023-03-24T08:00:00+01:00

Lipum’s ongoing clinical phase 1 study proceeds as planned

Lipum AB (publ) announces that the clinical phase 1 study with the drug candidate SOL-116 is proceeding as planned. After a fourth dose escalation, a safety evaluation has now been conducted and as expected, data show that SOL-116 remains safe and well tolerated. The study is therefore continuing as planned with a higher dose level [...]

2023-03-23T16:50:00+01:00
Go to Top