Lipum AB – bokslutskommuniké 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -37 178 KSEK (-38 085)Likvida medel per 31 december: 10 226 KSEK (32 837)Antal anställda vid periodens slut: [...]

2024-03-21T10:14:35+01:00

Lipum AB – Year-end report 2023

Lipum AB (publ) has published the interim and the year-end report for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. Financial summary January – December 2023Net sales: KSEK 0 (0)Result after financial items: KSEK -37 178 (-38 085)Cash and cash equivalents as of December 31: KSEK 10226 [...]

2024-03-21T10:14:35+01:00

Lipum AB – kvartalsrapport för juli-september 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli till september för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till september 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -27 727 KSEK (-25 068)Likvida medel per 30 september: 17 551 KSEK (9 482)Väsentliga händelser [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum AB – interim report for the period July-September 2023

Lipum AB (publ) has published the interim report for period July to September for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “The multiple dosing of healthy subjects in our ongoing Phase 1 clinical trial was started according to plan.”Financial summary January [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum AB – delårsrapport för januari-juni 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till juni 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -21 122 KSEK (-15 167)Likvida medel per 30 juni: 12 364 KSEK (18 783)Väsentliga händelser under [...]

2024-03-21T10:14:37+01:00

Lipum AB – interim report for the period January-June 2023

Lipum AB (publ) has published the interim report for period January to June for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “I am very pleased with this development. We will now accelerate the implementation of our Phase 1 clinical trial.”Financial summary [...]

2024-03-21T10:14:37+01:00

Lipum AB – kvartalsrapport för januari-mars 2023

Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2023Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -7 173 KSEK (-5 830)Likvida medel per 31 mars: 26 765 KSEK (27 971)Väsentliga händelser [...]

2024-03-21T10:14:38+01:00

Lipum AB – interim report for the period January-March 2023

Lipum AB (publ) has published the interim report for period January to March for 2023. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “I am excited about our ongoing Phase 1 clinical trial of the drug candidate SOL-116 as everything is going according [...]

2024-03-21T10:14:38+01:00

Lipum AB – Year-end report 2022

Lipum AB (publ) has published the interim and the year-end report for 2022. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “In the fourth quarter, we started a first in man phase 1 clinical trial of our drug candidate SOL-116, achieving the major [...]

2024-03-21T10:14:38+01:00

Lipum AB – bokslutskommuniké 2022

Pressmeddelande: Umeå, 24 mars 2023. Lipum AB (publ) publicerar härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2022Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -38 085 KSEK (-52 256)Likvida medel per 31 december: 32 837 KSEK (47 [...]

2024-03-21T10:14:38+01:00
Go to Top