Lipum AB – interim report for the period January – June 2021

Press release: Umeå, 27 July, 2022. Lipum AB has published the interim report for period January to June 2022. Below is a short summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).CEO Einar Pontén comments: "Through long-term and systematic work, we are now almost ready to start clinical trials. We have [...]

2022-07-27T08:00:00+02:00

Lipum AB – delårsrapport för perioden januari – juni 2022

Pressmeddelande: Umeå, 27 juli, 2022. Lipum AB publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).Finansiell sammanfattning januari till juni 2022Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -15 167 KSEK (-17 458)Likvida medel per 30 juni: 18 783 KSEK (68 730)Väsentliga händelser [...]

2022-07-27T08:00:00+02:00

Lipum AB – kvartalsrapport för januari-mars 2022

Pressmeddelande: Umeå, 18 maj 2022. Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2022Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -5 830 KSEK (-6 109)Likvida medel per 31 mars: 27 971 [...]

2022-05-18T08:30:00+02:00

Lipum AB – interim report for the period January-March 2022

Press release: Umeå, 18 May 2022. Lipum AB (publ) has published the interim report for period January to March for 2022. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).CEO Einar Pontén comments: "More progress was made in the preparations ahead of clinical trials. In parallel, and in [...]

2022-05-18T08:30:00+02:00

Lipum AB: LIPUM AB – kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande: Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 ("Bolaget") hölls den 26 april 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.Årsredovisning och resultatÅrsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.AnsvarsfrihetÅrsstämman beslutade [...]

2022-04-27T16:20:00+02:00

Lipum AB: Lipum publicerar årsredovisning för 2021

Pressmeddelande: Umeå, 4 april 2022. Lipum AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats.Aktieägarna i Lipum välkomnas till årsstämma den 26 april 2022 kl. 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.I årsredovisningen kommenterar VD Einar Pontén; "Året 2021 var rikt på både händelser och [...]

2022-04-04T08:30:00+02:00

Kallelse till årsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 29 mars 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas till årsstämma den 26 april 2022 kl. 14.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.A.     RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN OCH FÖRANMÄLANRätt att delta i stämman har den som dels är upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning [...]

2022-03-29T08:30:00+02:00

Lipum AB – bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelande: Umeå, 25 mars 2022. Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden oktober till december och bokslutskommuniké för 2021. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).Finansiell sammanfattning för perioden januari till december 2021Nettoomsättning: 0 KSEK (15)Resultat efter finansiella poster: -52 253 KSEK (-21 098)Likvida medel per 31 december: [...]

2022-03-25T06:00:00+01:00

Lipum AB – Year-end report 2021

Press release: Umeå, 25 March 2022. Lipum AB (publ) has published the interim report for period October to December and the year-end report for 2021. Below is a summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).CEO Einar Pontén comments: "The last quarter of the year was largely characterized by the [...]

2022-03-25T06:00:00+01:00

Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande: Umeå 22 december 2021. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 ("Bolaget") hölls den 22 december 2021 i Umeå genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut. Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda och konsulter Stämman beslutade att programmet ska bestå av sammanlagt högst 72 500 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en aktie i Bolaget. Beslut om införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöter Stämman [...]

2021-12-22T13:00:00+01:00
Go to Top