Lipum AB tillkännager valberedning inför årsstämman 2023

Lipum AB (publ) (”Lipum”) tillkännager valberedning inför årsstämman 2023. I enlighet med beslut vid årsstämman har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2022 utsett en valberedning inför årsstämman 2023. De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2022 är bolagets grundare representerade av Olle Hernell, [...]

2022-12-21T08:30:00+01:00

Lipum AB announces the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Lipum AB (publ) ("Lipum") announces its Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023. In accordance with the decision at the Annual General Meeting, the three largest shareholders in terms of voting rights on 1 September 2022 have appointed a Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023. The three largest shareholders in terms of [...]

2022-12-21T08:30:00+01:00

Lipum AB – interim report for the period July-September 2022

Lipum AB has published the interim report for period July-September 2022. Below is a short summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website. CEO Einar Pontén comments: “In early November, we were able to report that our Phase 1 clinical trial had started. Preparations for this were a major activity [...]

2022-11-25T08:30:00+01:00

Lipum AB – kvartalsrapport för perioden juli-september 2022

Lipum AB publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden juli-september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida. Finansiell sammanfattning januari till september 2022Nettoomsättning: 0 KSEK (0)Resultat efter finansiella poster: -25 068 KSEK (-23 080)Likvida medel per 30 september: 9 482 KSEK (61 941)Väsentliga händelser under juli till september 2022Klinisk prövningsansökan [...]

2022-11-25T08:30:00+01:00

Lipum offentliggör utfall av riktad nyemission av aktier

Pressmeddelande: Umeå, 19 oktober 2022. Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) offentliggör att den riktade nyemissionen av aktier om cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”) är fulltecknad.Styrelsen för Lipum beslutade den 22 september 2022, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, om den Riktade Nyemissionen av 2 601 732 aktier till en [...]

2022-10-19T17:00:00+02:00

Lipum announces outcome of directed share issue

Press release: Umeå, October 19, 2022. Lipum AB (publ) (“Lipum” or the “Company”) announces that the directed share issue of approximately SEK 39 million before deduction of transaction costs (the “Directed Share Issue”) has been fully subscribed.The Board of Directors of Lipum resolved on September 22, 2022, subject to the approval by the General Meeting, on [...]

2022-10-19T17:00:00+02:00

Lipum AB – kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande: Umeå 12 oktober 2022. Extra bolagsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Lipum” eller ”Bolaget”) godkände idag styrelsens beslut om en riktad nyemission av 2 601 732 nya aktier.Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut den 22 september 2022 om en riktad nyemission av 2 601 732 aktier, varigenom aktiekapitalet ökar med 650 433 kronor. Protokollet från den extra [...]

2022-10-12T11:00:00+02:00

Lipum AB – Report from the Extraordinary General Meeting

Press release: Umeå, October 12, 2022. The Extraordinary General Meeting (the “EGM”) in Lipum AB (publ), corporate identity number 556813-5999 (”Lipum” or the “Company”), today resolved to approve the Board of Directors’ resolution on a directed share issue of 2,601,732 new shares.The EGM resolved to approve the Board of Directors’ previous resolution on September 22, [...]

2022-10-12T11:00:00+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Pressmeddelande: Umeå, 22 september 2022. Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 oktober 2022.Styrelsen i Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) har beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet [...]

2022-09-22T21:05:00+02:00

Lipum AB – interim report for the period January – June 2021

Press release: Umeå, 27 July, 2022. Lipum AB has published the interim report for period January to June 2022. Below is a short summary, a complete report (only in Swedish) is available on the company's website (https://lipum.se/finansiella-rapporter/).CEO Einar Pontén comments: “Through long-term and systematic work, we are now almost ready to start clinical trials. We have [...]

2022-07-27T08:00:00+02:00
Go to Top