Lipum AB (publ) comment on mandatory bid from Flerie Invest AB

Lipum AB´s (publ) (“Lipum”) main owner Flerie Invest AB (“Flerie”) announced on 1 March 2024 that it has acquired an additional 859 shares in Lipum and that Flerie thereafter owns a total of 2,981,553 shares in Lipum, corresponding to approximately 32.01 per cent of the total number of shares and votes in Lipum. Through its [...]

2024-03-21T10:14:35+01:00

Lipum AB (publ) kommenterar budpliktsbud från Flerie Invest AB

Lipum AB:s (publ) (”Lipum”) huvudägare Flerie Invest AB (“Flerie”) offentliggjorde den 1 mars 2024 att Flerie har förvärvat ytterligare 859 aktier i Lipum som innebär att Flerie därefter äger totalt 2 981 553 aktier i Lipum, motsvarande cirka 32,01 procent av aktierna och rösterna i Lipum. Genom förvärvet den 1 mars 2024 passerade Flerie gränsen [...]

2024-03-21T10:14:35+01:00

Lipum AB (publ) informerar om att Flerie Invest AB har passerat gränsen för budplikt

Lipum AB´s (publ) (”Lipum”) huvudägare Flerie Invest AB (“Flerie”) offentliggjorde den 1 mars 2024 att de har förvärvat ytterligare 859 aktier i Lipum som innebär att Flerie därefter äger totalt 2 981 553 aktier i Lipum, motsvarande cirka 32,01 procent av aktierna och rösterna i Lipum. Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2023:30 erhöll Flerie undantag från [...]

2024-03-21T10:14:35+01:00

Lipum to participate in following upcoming

Lipum (publ), a clinical stage biopharmaceutical company developing the drug candidate SOL-116 focused on chronic inflammatory diseases, today announced its participation in the following upcoming events. Stora Aktiedagarna | 5 March | Stockholm, SwedenRedeye Investor Forum Online | 7 March | DigitalBiostock Health and Wealth | 11-15 March | DigitalBIO-Europe Spring | 18-20 March | [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum kommer att delta i branschmöten

Lipum (publ), är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedelskandidaten SOL-116 med ett fokus på kroniska inflammatoriska sjukdomar, kommer under våren 2024 att deltaga vid följande event. Stora Aktiedagarna | 5 mars | StockholmRedeye Investor Forum Online | 7 mars | DigitaltBiostock Health and Wealth | 11-15 mars | DigitaltBIO-Europe Spring | 18-20 mars | Barcelona, [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum reports positive interim results from clinical phase 1 study showing that SOL-116 reduces plasma BSSL levels in healthy subjects

Lipum AB (publ) announces that the first part of the clinical phase 1 study, where healthy subjects received a single dose of the drug candidate SOL-116, has been completed with positive results. These confirm an expected pharmacokinetic profile, consistently good safety profile and that SOL-116 interacts with its target protein BSSL (bile salt-stimulated lipase). The [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum rapporterar positiva interimsresultat från klinisk fas 1-studie som visar att SOL-116 reducerar BSSL nivåer i plasma hos friska försökspersoner

Lipum AB (publ) meddelar att den första delen av den kliniska fas 1-studien, där friska försökspersoner fått en singeldos av läkemedelskandidaten SOL-116, har avslutats med positiva resultat. Dessa bekräftar en förväntad farmakokinetik och en fortsatt god säkerhetsprofil samt att SOL-116 interagerar med sitt målprotein BSSL (bile salt-stimulated lipase). Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum får Vinnova-anslag för att göra ansökan till Eurostars

Lipum AB (publ) som utvecklat den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116 för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit meddelar idag att de har beviljats ett anslag på 300 000 kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Anslaget ska användas för att göra en ansökan till Eurostars. Eurostars är det största internationella finansieringsprogrammet för små och medelstora företag [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00

Lipum has been granted funding from Vinnova for an Eurostars application

Lipum AB (publ), which has developed the biological drug candidate SOL-116 for treatment of chronic inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis, announced today that they have been awarded a grant of SEK 300,000 from Sweden's innovation agency Vinnova. The grant will be used to prepare an application for Eurostars. Eurostars is the largest international funding [...]

2024-03-21T10:14:36+01:00
Go to Top