Pressmeddelande: Umeå, 28 januari, 2021. Lipum AB med säte i Umeå grundades år 2010. Nu förbereds kapitalanskaffning genom en notering förutsatt godkänd ansökan vid Nasdaq First North Growth Market under våren 2021. Lipum har anlitat G&W Fondkommission att bistå bolaget i processen.

Lipum har utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 som har en ny verkningsmekanism med möjlighet att bli det första i en helt ny läkemedelsklass för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. SOL-116 är en terapeutisk antikropp och siktet är i första skedet inställt på behandling av reumatism hos vuxna och barn. Under den närmaste tiden innebär det förberedelser inför kliniska prövningar som planeras att starta under år 2022.

Utvecklingen är i sen pre-klinisk fas och en listning av Lipums aktie på Nasdaq First North Growth Market kommer att öka uppmärksamheten på Bolagets verksamhet från kunder, kapitalmarknaden, media och allmänhet. Det bedöms även öka intresset och förtroendet för Bolagets aktie från såväl allmänheten som institutionella placerare. Listningen stärker Bolaget i dess befintliga och nya relationer till samarbetspartners och andra intressenter samt att det blir lättare att attrahera, behålla och motivera nyckelmedarbetare i Bolaget.

Tillgången till aktiemarknaden bedöms även göra det möjligt för Lipum att i framtiden anskaffa ytterligare kapital i syfte att stärka Bolagets möjligheter att få ett läkemedel godkänt och marknadsnärvaro.

”Vi har varit väl finansierade genom privat kapital och bidrag från såväl Vinnova som EU’s Horizon 2020 program. Nu står vi inför nästa spännande steg i bolagets utveckling och det är en lämplig tidpunkt att få ökad tillgång till kapitalmarknaden genom en listning”, säger VD Einar Pontén.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95

Om Lipum
Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.