“Säkrare och effektivare behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar med ett stort medicinskt behov”

FORSKNING & UTVECKLING

Lipum har identifierat ett unikt målprotein för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Detta protein heter gallsalt-stimulerat lipas (BSSL).

BSSL har till uppgift att stimulera rekryteringen av vissa blodceller till inflammationsområdet i syfte att bekämpa inflammationen i den akuta fasen. Problemet ligger i den kroniska fasen då kroppen själv inte längre kan kontrollera inflammationen och BSSL istället bidrar till att bibehålla den.

Lipum har utvecklat en monoklonal antikropp riktad mot BSSL som förhindrar dess proinflammatoriska effekt. Med denna unika behandling har Lipum potentialen att hjälpa miljontals patienter som, på grund av kroniska inflammatoriska sjukdomar, lider av en mängd negativa hälsokonsekvenser.

Dessa innefattar bland annat nedsatt rörelseförmåga, organsvikt och andra livslånga funktionsnedsättningar som starkt försvagar de drabbades livskvalitet och dessutom leder det till stora samhälleliga och ekonomiska utgifter utöver de medicinska kostnaderna.

BSSL MOLEKYLEN