MARKNADSINTRODUKTION
NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

TECKNINGSTID: 25 MARS – 8 APRIL

VIKTIG INFORMATION

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

INVESTOR RELATIONS