Lipum en av de partners som bidrar till KKS-ansökan ”Drug Discovery targeting inflammation – novel therapeutic aspects on vascular inflammation, thrombosis and breast cancer” som nu har beviljats forskningsmedel av KK-stiftelsen.

Lipum ingår i ett konsortium tillsammans med både industri- och akademipartners. Projektet leds av Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet som har beviljats ​​10 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Den totala projektbudgeten är minst 26,9 miljoner kronor och övriga partners bidrar främst med eget arbete och forskningsmaterial. Projektet kommer starta under 2022.

”Vi medverkar redan i ett tidigare projekt och har ett givande samarbete med Cardiovascular Research Center. Detta nya anslag ger fortsatta möjligheter till forskningssamverkan och det är helt i linje med vår plan att studera ytterligare indikationer för vår läkemedelskandidat SOL-116”, säger VD Einar Pontén.

Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft.

AKTUELLT

Tillbaka till Unga Reumatiker